organization cover

ซุปเปอร์โวลันเทียร์ (Super volunteer)

ศิลปะ วัฒนธรรม
+ 1
เชียงใหม่, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ซุปเปอร์โวลันเทียร์ (Super volunteer) ก่อตั้งในปี 2566 เรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมพื้นที่ศิลปะการแสดง ส่งเสริมบุคลากรศิลปะ และส่งเสริมการเรียนรู้ในเมืองเชียงใหม่ให้เติบโตขึ้นและยั่งยืน
ก่อตั้งเมื่อ 2023
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง ตำบลช้างเผือก
สร้างโอกาสและพื้นที่การเรียนรู้ทางศิลปะมากขึ้น
ไม่แสวงหากำไร
เป้าหมาย SDGs
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจที่เติบโต
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10ลดความเหลื่อมล้ำ
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
2,562บาท ที่ระดมทุนได้
9ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
งานอาสาสมัครเป็นพื้นที่การศึกษาทางเลือก ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกฝนทักษะ และ ได้ลงมือทำในหน้างานจริงของเทศกาลศิลปะการแสดง
เกี่ยวกับองค์กร

ซุปเปอร์โวลันเทียร์ (Super volunteer) ก่อตั้งในปี 2566 เป็น Partner Project กับ Chiang Mai Performing Arts Festival เรากำลังเปิดพื้นที่การเรียนรู้ และ พื้นที่ทำงานจริง ให้กับผู้ที่สนใจในศิลปะการแสดง ผ่านการทำ Workshop และ งานอาสาสมัครในเทศกาลศิลปะการแสดงเชียงใหม่

ผลกระทบทางสังคม

ที่ผ่านมาเราได้ขับเคลื่อนสังคมด้วยการใช้งานสร้างสรรค์หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา, ความเท่าเทียม และ สิทธิมนุษยชน

ในปัจจุบันเราจึงมุ่งหวังในการสร้างองค์ความรู้ความสร้างสรรค์และสนับสนุนพื้นที่การศึกษาทางเลือกในภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้