organization cover

บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริการทางสังคม
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
เรามีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาล และพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน
ก่อตั้งเมื่อ 2016
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท 49-4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ประชาชนที่สนใจในหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน
กิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย SDGs
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจที่เติบโต
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10ลดความเหลื่อมล้ำ
15ระบบนิเวศทางบก
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน คือพันธสัญญาที่อยู่ในใจของทีม HAND ทุกคน
เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาล และพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกลไกต้านโกงด้วยหลักธรรมาภิบาล ผ่านงานวิชาการและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

จุดเริ่มต้นเกิดจากงานเสวนาวิชาการ “ขยายวง แนวคิดใหม่ ป้องกันภัยคอร์รัปชัน” นำมาสู่ความหวังของการทำงานและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดความยั่งยืน โดยแนวคิดมาจาก ‘การลงมือทำ’ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและเป็นแนวคิดชื่อองค์กร แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายและภาพฝันที่อยากลดคอร์รัปชันในประเทศไทย และผลักดันให้ทุกคนเริ่มทำได้จากสิ่งที่อยู่ใกล้มือ ‘at hand’ ของทุกคน

ปัจจุบัน ได้ขยายงานนอกเหนือไปจากงานเชื่อมโยงความร่วมมือ ให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และองค์ความรู้จากงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมมากกว่า 20 โครงการ และเครือข่ายร่วมทำงานมากกว่า 50 หน่วยงาน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนสู่สังคมเท่าทันคอรร์รัปชันอย่างมีธรรมาภิบาล ตลอดจนการสร้างสรรค์งานสื่อสารผ่านทางโซเชียลมิเดียด้วยการนำข้อมูลและงานวิชาการมาย่อยให้เข้าใจง่าย น่าติดตาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนในสังคม

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้