organization cover

มูลนิธิอิสรชน Issarachon foundation

verified-icon
บริการทางสังคม
+ 4
กรุงเทพมหานคร, ไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
มูลนิธิอิสรชน ทำงานในการเชิงรุกและเชิงรับ ในการพัฒนา ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือ homeless ให้คืนสูงสังคมและมีสิทธิในฐานะประชาชนคนหนึ่งของสังคม ทั้งทางด้านการสังคมสงเคราะห์และพัฒนา
ก่อตั้งเมื่อ 2011
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 707-709 ซ.พีระพงษ์ ถ.จักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 กรุงเทพมหานคร 10200
การขับเคลื่อนสวัสดิการขั้นพื้นฐานสู่มนุษย์ทุกคน อย่างเท่ากัน
ไม่แสวงหากำไร
เป้าหมาย SDGs
1ขจัดความยากจน
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4การศึกษาที่มีคุณภาพ
5ความเท่าเทียมทางเพศ
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
10ลดความเหลื่อมล้ำ
11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
15ระบบนิเวศทางบก
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
40,135บาท ที่ระดมทุนได้
125ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิอิสรชนทำงานคนไร้ที่พึ่ง ไร้บ้าน ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด(ร่วมกับเครือข่ายตามต่างจังหวัด) มานานกว่า 15 ปี ลงพื้นที่ ติดตามคนไร้ที่พึ่งช่วยเหลือฟื้นฟู ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด(ร่วมกับเครือข่ายตามต่างจังหวัด) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ตามทะเบียนเลขที่ กท ๒๑๓๑ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง ให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลกระทบทางสังคม
  • กระบวนการทำงานของอิสรชนคือการสื่อสาร ให้สังคมมองคนเท่ากัน คน=คน และกระบวนการพัฒนาและกระบวนการช่วยเหลือในฐานะมนุษย์จะเกิดขึ้น ควรได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานแม้จะอยู่ในที่สาธารณะ เจ็บป่วยต้องได้รับการรักษา
  • ✅โครงการปันชีวิต (สนามหลวงโมเดล) Sanam Luang Model ลงพื้นที่ดูแลคุณภาพคนไร้บ้าน ประจำพื้นที่คลองหลอด สนามหลวง ราชดำเนิน เกาะรัตนโกสินทร์ และพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครที่ได้รับการประสานงานเข้ามา สัปดาห์ละ 5 วัน ช่วยเหลือเรื่องปัจจัย 4 เช่น ยารักษาโรค อาหารการกิน ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม เช่น โครงการปันอาชีพ สนับสนุนด้านอาชีพให้คนไร้บ้านตามความเหมาะสม หรือ ”โครงการ 1บัตร 1สะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดี“ (คูปองใบละ 20 บาท เพื่อออกค่าห้องอาบน้ำให้คนไร้บ้าน) พบว่าปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ ‼️เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เราจึงทำโครงการคูปองอาบน้ำเพื่อคนไร้บ้าน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาด และมีสุขภาวะที่ดี
  • ✅โครงการปันอิ่ม ( food for friends ) ซึ่งใน 1 เดือนเราแบ่งปัน ประมาณ 2500 ชุด (ข้าว น้ำดื่ม ขนม) ใน 1 ชุด ราคา 50 บาท สามารถเป็นเจ้าภาพได้สัปดาห์ละ 300-500 ชุด นอกจากนี้มีการรับบริจาคในส่วน นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ณ จุดนี้ด้วย เดือนละประมาณ 2500 ชิ้น โดยกิจกรรมจะดำเนินการทุกวันอังคารเวลา 17.00 น บริเวณตรอกสาเก ราชดำเนิน เขตพระนคร คนไร้บ้านหาอาหารในถังขยะซึ่งเป็นต้นตอของเชื้อโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นเราจึงจัดสถานที่ให้อาหารที่เหมาะสมสัปดาห์ละครั้ง ที่ปรุงสุก สะอาด ถูกหลักอนามัย พร้อมทำจุดสวัสดิการในการเชื่อมเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดสวัสดิการ เช่น รักษาพยาบาล จัดหางาน เป็นต้น
  • ✅โครงการถุงปันสุข (Happy bags) แบ่งปันให้กับคนไร้บ้านทั่วกรุงเทพมหานคร ตามที่เขาอยู่ในจุดต่าง ๆ ประมาณ 500 ถุง ต่อเดือน (ซึ่งในถุงประกอบด้วย ยากันยุง นมกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม สบู่ ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย ยารักษาโรคเบื้องต้น)“ ถุงปันสุข “ บรรจุอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่พออยู่ได้ 2-3 วัน แบ่งปันสู่เพื่อนผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เพื่อเปิดการสนทนาและการช่วยเหลือส่งต่อ พัฒนา ฟื้นฟู ในอนาคต ในสถานการณ์ยามวิกฤติ หลายท่านต้องออกจากงาน และกลายมาเป็นคนไร้บ้านจำนวนมาก รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ลดถอยลง บางคนแทบไม่มีเงินที่จะซื้อหาอาหารเพื่อประทังชีวิต จึงทำ ถุงปันสุข ออกตระเวนแบ่งปันตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งเก็บข้อมูล พูดคุย เยียวยาเบื้องต้น
  • ✅โครงการปันอาชีพ “ปันอาชีพเพื่อเพื่อน”การส่งเสริมอาชีพ เราจะเน้นการพัฒนาที่เมื่อเขาพร้อมที่จะรับการฝึกฝนด้านอาชีพด้วยตัวเขาเอง หรือ ใครสนใจอยากมาสอนอาชีพ ก็จะให้คำปรึกษาและแนะนำ อาจมีทุนด้านอาชีพช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งหลาย ๆ หน่วยงานเข้ามาเป็นเครือข่ายมีส่วนร่วม เช่น บ้านมิตรไมตรี อาชีพที่เริ่มพัฒนาตนเอง เช่น ยาม ขายของเก่า เก็บขยะ ขายอาหาร รับจ้างทั่วไป เป็นต้น พื้นที่สำหรับการปรับปรุง เรียนรู้ และการเห็นคุณค่าในตนเอง นี่คือสถานที่สำหรับเสริมสร้างทักษะ ไม่ใช่ทุกคนจะชอบงานนี้ เราเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทดลองงาน ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทำต่อ หากพวกเขาสนุกกับการทำมัน เราก็รู้สึกตื่นเต้นที่อย่างน้อยนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพวกเขาในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ให้ทราบถึงการดำรงอยู่ของพวกเขา ให้พวกเขาภูมิใจและเห็นคุณค่าของงานที่พวกเขาทำ
  • ✅โครงการ ปันสุข (สุขภาพกายและใจในถนน)คลินิกเคลื่อนที่" อาสาสมัครแพทย์นี่เป็นหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิอิสรชนพยายามผลักดันและสร้างอาสาสมัครด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน “ถ้ามันเจ็บมันก็รักษาตัวมันเองได้” ครึ่งหนึ่งของประชากรไร้บ้านที่ป่วยกลัวเกินกว่าจะเข้าโรงพยาบาล กังวลเผชิญอุปสรรคในการรับสิทธิการรักษา ไม่สามารถจ่ายได้ และทัศนคติที่ได้รับจากการรับบริการ สิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถาม ให้บริการ และเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไร้บ้านร่วมกับสังคม
  • ✅โครงการสื่อสานสร้างสุข(ปันโอกาสเชิงรุก)ยังมีเด็กด้อยโอกาสจำนวนมากที่อยู่ตามชุมชนเมืองและต้องออกเรียนกลางคัน บางคนก็กลายมาเป็นคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน เราจึงทำงานเชิงป้องกันในการให้เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาส ในโรงเรียนได้มีโอกาสเรียนต่อ และสนับสนุนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนตามโรงเรียนที่ขาดโอกาส โดยเริ่มที่ 2 จังหวัดที่มีเครือข่ายการทำงานและมีเด็กขาดโอกาส เพื่อทำงานเชิงป้องกัน ทุกๆปีเริ่มมาตั้งแต่ ปี 2557 เราจะแบ่งปัน จักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน และทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดน่าน ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดโอกาส ทั้งในเมืองและห่างไกล
  • ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์คนไร้บ้านให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม ไม่ต่ำกว่า 600 คน/ปี โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่คอยให้การสนับสนุนงานขอมูลนิธิด้วยดีมาตลอด สำหรับ ปี 2567 นี้เรายังคงขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมหลักของมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านสาธารณสุข ด้านความมั่นคงทางที่อยู่อาศัย ด้านสวัสดิการ ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพียงการกดไลค์ กดติดตาม ร่วมสนับสนุนแบ่งปัน ผ่านช่องทางต่างๆของมูลนิธิ แล้วมาร่วมกัน
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้