คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
Since 2003, we have been developing the hemp industry in Thailand. Our aim is to grow and harvest organic hemp trees and support the local people, mainly the Hmong hilltribe, and farmers in Thailand.
เป้าหมาย SDGs
1ขจัดความยากจน
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
5ความเท่าเทียมทางเพศ
6น้ำสะอาดและสุขาภิบาล
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
8งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจที่เติบโต
10ลดความเหลื่อมล้ำ
11เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
12การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ
14นิเทศทางทะเลและมหาสมุทร
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
17ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้