organization cover

Teach for Thailand

การศึกษา
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทยผ่านการสร้าง "เครือข่ายผู้นำ" ที่เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียน และในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
ก่อตั้งเมื่อ 2013
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ในปี 2583 เด็กในชุมชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และโอกาสต่างๆ ที่เอื้อให้พวกเขากำหนดอนาคต ของตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งเติบโตเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมให้แก่ชุมชนของตนเองสืบไป
ไม่แสวงหากำไร
เป้าหมาย SDGs
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
สักวันหนึ่ง เด็กไทยทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
เกี่ยวกับองค์กร

Teach for Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับการก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการศึกษาในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก "Teach For All" มูลนิธิระดับโลกที่มุ่งมั่นให้เด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้มีโอกาสสอนในโรงเรียน และปลูกฝังความรู้ให้กับเด็กที่ขาดโอกาส ระยะเวลาการสอนเป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งรับเงินเดือน ก่อนที่จะกลับไปทำงานในสายงานของตนเอง

สมฤกษ์ กฤษณามระ ประธานกรรมการ Teach for Thailand ปัจจุบันเรามีโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง กระบวนการสร้างผู้นำผ่านการทำงานในบริบทที่มีความท้าทายสูง โดยการสอนเต็มเวลา 2 ปี ในโรงเรียนที่มีความต้องการสูง 'ครู' คือบทบาทสำคัญที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมการศึกษาและสังคมเข้าหากัน อาชีพครูจึงเป็นบทบาทที่สร้างภาวะความเป็นผู้นำในทุกวัน เพราะครูหรือผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ ปัญหาและความต้องการเข้าถึงผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปพร้อมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดคือ อนาคตนักเรียนที่ดีขึ้นTeach For Thailand was established in 2013 as a non-profit organization, founded by a team committed to addressing educational problems in Thailand. It is supported and cooperated with "Teach For All", a global foundation dedicated to providing opportunities for new graduates with bachelor's degrees to teach in schools and instill knowledge in underprivileged children. The teaching period is two years, during which they receive a salary before returning to their original careers.

Somrak Krisnamra, the Chair of the Teach for Thailand board, said Currently, we have the Change Leaders program, a process to develop leaders through work in a highly challenging context, by teaching full-time for two years in high-need schools. The 'teacher' role is a key role that connects education and society. Therefore, the teaching profession is a role that fosters leadership every day. A good teacher or leader must understand the problems and needs, reach out to those who have a role in making changes, and develop together with the highest benefit in mind: a better future for the students.

ผลกระทบทางสังคม

ปัจจุบัน Teach For All มีองค์กรสมาชิกใน 61 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก โดย Teach For Thailand เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ที่ 29 ของเครือข่าย และมีศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง 6 รุ่น รวมทั้งสิ้น 217 คนCurrently, Teach For All has member organizations in 61 countries across 6 continents worldwide. Teach For Thailand is officially the 29th member of the network, and it has produced 6 generations of change leaders, totaling 217 individuals.

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้