organization cover

Akha Ama Coffee

สิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
แบรนด์กาแฟเพื่อสังคม มาจากในพื้นที่บ้านเกิดที่เป็นครอบครัวชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า บ้านแม่จันใต้ จ.เชียงราย ได้รับรางวัลจากสภากาแฟโลกและรางวัลจากต่างประเทศหลายแห่ง
ก่อตั้งเมื่อ 2010
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 9/1 ซอย 3 ถนนหัสดิเสวี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
กิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย SDGs
6น้ำสะอาดและสุขาภิบาล
10ลดความเหลื่อมล้ำ
14นิเทศทางทะเลและมหาสมุทร
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

Akha Ama ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2010 เป็นธุรกิจเพื่อสังคม ก่อตั้งโดยคุณลี-อายุ จือปา หนุ่มชาวอาข่าที่ได้เปลี่ยนวิถีการผลิตกาแฟที่เน้นปริมาณมาเป็นการผลิตแบบเน้นคุณภาพ เราเชื่อว่าคุณภาพและคุณค่าคือสิ่งที่มัดใจลูกค้า จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า มีการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในชุมชนเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดของวัตถุดิบในฤดูกาลต่างๆ และจ้าง ลูกหลานชาวอาข่ามาทำงานและสอนงาน เพราะเชื่อว่าอนาคตถ้าไม่มี Akha Ama พวกเขาจะยังประกอบอาชีพได้เพราะมี 'ความรู้ติดตัว' แล้วพนักงานกว่า 50% ของ Akha Ama ก็เป็นชาวอาข่าAkha Ama was established in 2010 as a social enterprise founded by Mr. Lee-Ayue Juepa, a young Akha man who shifted his approach from quantity-focused coffee production to quality-focused production. We believe that quality and value are what bind our customers, so we focus on product development to meet our customers' needs. We use local ingredients from the community to get the best quality materials for each season and hire and train Akha descendants, believing that even without Akha Ama in the future, they can still have a profession because they have 'knowledge on hand'. Over 50% of Akha Ama's employees are of Akha descent.

ผลกระทบทางสังคม

ขยายธุรกิจด้วยการขยายศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดกาแฟไทย กระจายความเสี่ยงเศรษฐกิจชุมชน ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของชุมชนผู้ปลูกกาแฟ และคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนอาชีพคนทำกาแฟ โดยการใช้เกษตรผสมผสานเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นการต่อยอดปรัชญา Akha Ama เพื่อความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือ ชาวบ้านมีความสุข คนทำร้านมีความสุข ลูกค้ามีความสุข "ความยั่งยืนที่มาพร้อมกับยอดขาย"The business expands by extending the potential of Thai coffee bean farmers, spreading community economic risks, and increasing access to education for coffee-growing communities, and new generations who will play a role in driving the coffee profession. This is achieved through integrated farming to care for the environment, extending the philosophy of Akha Ama for sustainability from upstream to downstream. This means that the villagers are happy, the shopkeepers are happy, and the customers are happy. It is "sustainability that comes with sales."

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้