organization cover

ชีวาร์ (Chewa)

สิ่งแวดล้อม
น่าน, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
นำคุณค่าจากธรรมชาติและภูมิปัญญาสู่การคิดค้นจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สู่การยอมรับของผู้ใช้จนเกิดการบอกต่อผสานภูมิปัญญาที่เกิดจากวิสาหกิจชุมชนชีววิถี จังหวัดน่าน
ก่อตั้งเมื่อ 2007
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 130 หมู่ 4 ตำบลน้ำเคียน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
กิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย SDGs
8งานที่มีคุณค่าและเศรษฐกิจที่เติบโต
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

ชีวาร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 เป็นวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณที่มากใช้สารเคมีในปริมาณน้อย ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และรางวัลโอทอป 5 ดาว การันตีคุณภาพด้วยรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ดปี 2014 ภายในอาคารผลิตมาตรฐาน GMP จึงมั่นใจได้ในคุณภาพทุกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเน้นการใช้สมุนไพรปริมาณมาก เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกปลูกสมุนไพรนำรายได้มาสู่ชุมชนเสริมสร้างให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำและนำกำไรที่ได้ในแต่ละปีกลับมาพัฒนาชุมชนทั้งและดูแลรักษาทรัพยากรป่าชุมชน เพื่อให้มีใช้ยั่งยืนสืบไป

คำมูล ดีพรมกุล ประธานวิสาหกิจชุมชน มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จึงระดมทุนจากสมาชิกซึ่งเริ่มต้นมีชาวบ้าน 80 คน ผลิตแชมพู สบู่ ครีมทาผิว ในชื่อยี่ห้อขณะนั้นว่า "น้ำเกี๋ยน" ด้วยเน้นนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่น เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะเฟือง ขมิ้นชัน มาเป็นวัตถุดิบผสานกับองค์ความรู้ของปราญช์ชาวบ้านในชุมชนChewa was established in 2007 as a community enterprise that produces herbal cosmetics and herbal products. It utilizes local herbal plants as raw materials, emphasizing the use of a large number of herbs and minimal chemical substances. Chewa has obtained community product standards and received the 5-star Otop Award, guaranteeing product quality, as recognized by the 2014 Thai Quality Award. With production taking place within a GMP-standard facility, Chewa is confident in the quality of all its products.

Chewa's products focus on utilizing a significant amount of herbal ingredients to support members in generating income for the community. This approach aims to empower farmers to cultivate medicinal plants, creating job opportunities and generating profits that contribute to the development and sustainable management of the community's forest resources.

Under the leadership of Khun Mum Deepromkul, the chairperson of the community enterprise, Chivara aims to collectively reduce household expenses. It initially raised funds from its 80 members, consisting of local residents. Chivara produced shampoo, soap, and facial cream under the brand name "Nam Keeyon," incorporating locally available herbal plants such as Bai Mi, Dok Anchun, Mafueang, and Kaminchan. The products combine traditional wisdom with the knowledge of the local villagers in the community.

ผลกระทบทางสังคม

ธุรกิจชุมชน ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน มีสมาชิก 753 คน 250 หลังคาเรือน สมาชิกส่วนใหญ่ปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท แชมพู สบู่ ครีมนวดผม โลชั่นบำรุงผิว สบู่เหลว และอื่นๆ กว่า 35 รายการThe community business that creates benefits for community development has 753 members and 250 households. The majority of members cultivate medicinal plants to generate additional income by selling them and processing them into various products. These products include shampoo, soap, hair massage cream, skin nourishing lotion, liquid soap, and more, totaling over 35 items.

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้