เปลี่ยนแปลง

เพื่อสิ่งที่ดีกว่า

เรารวบรวมองค์กรเพื่อสังคมไว้ให้ทุกคนแล้ว
พร้อมให้ทุกคนร่วมสนับสนุน และค้นหาองค์กรที่สนใจ
hero-banner
Cheewid รวบรวมองค์กรที่ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสำหรับทุกคน ที่ต้องการสนับสนุนผ่านการบริจาค และร่วมทำโครงการไปกับองค์กรเหล่านี้
content

ความท้าทายขององค์กร

เพื่อสังคมในไทย

องค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการแก้ไขปัญหาสังคมที่ซับซ้อนไปพร้อมกับการคิดค้นนวัตกรรมทางสังคม เพื่อแก้ไขและ สร้างสังคมที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังต้องรับมือกับการจัดการภายในองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนทรัพยากรคนและการเงิน การสร้างพันธมิตร กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทยในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยทุกคนสามารถค้นหาองค์กรที่ต้องการสนับสนุนได้ที่หน้าโปรไฟล์องค์กรที่สนใจ ผ่านการสนับสนุนที่ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม และร่วมผลักดันให้การบริจาคมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
หากคุณเป็นองค์กรเพื่อสังคม
เราพร้อมให้การสนับสนุน และร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปพร้อมกับคุณ.
ติดต่อเรา
content

สังคมที่ดีกว่า

ที่เราสร้างได้

เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ทุกคน สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดีขึ้น ผ่านการสนับสนุนการเงิน การแบ่งปันสิ่งของ การร่วมเป็นอาสาสมัคร เพื่อส่งต่อ หรือการแบ่งปันเรื่องราว การสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมให้คนรอบตัวเราได้รับรู้ โดยเราหวังว่า โครงการเพื่อสังคมเหล่านี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริงและส่งเสริมให้องค์กรเพื่อสังคมและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เติบโตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง