บริจาค
ปันบุญช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
บริการทางสังคม
+ 3
กรุงเทพมหานคร, ไทย
โครงการสิ้นสุด
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาความรุนแรงต่างๆ
18,137บาท ที่ระดมทุนได้
6% จากทั้งหมด 300,000 บาท เป้าหมาย
27ผู้สนับสนุน
+25
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
เกี่ยวกับองค์กร

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่มีหลากหลายมาตรการออกมาควบคุมวิกฤตดังกล่าว โดยเฉพาะการ ล็อคดาวน์และรณรงค์ให้อยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แต่การควบคุมดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับที่แห่งนี้ “สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ” เพราะการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้       

 บ้านพักฉุกเฉินของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านที่พักสำหรับผู้หญิงและเด็กที่เดือดร้อนจากปัญหาความรุนแรงต่างๆ (เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ถูกข่มขืน/ล่วงละเมิดทางเพศ ท้องไม่พร้อม ท้อง-สามี/แฟนไม่รับผิดชอบ ติดเชื้อ HIV (ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้ายหรือติดเตียง) มีความขัดแย้งภายในครอบครัว ไม่มีงานทำ ถูกทอดทิ้ง ไร้ที่พักอาศัย) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย        

ด้วยสถานการณ์โควิดดังกล่าวทำให้ทางสมาคมฯ ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการรับจองเลี้ยงอาหาร บริจาค เยี่ยมชม ทำกิจกรรม หรือการเก็บค่าบริการสถานที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ในขณะนี้ ทาง “สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ” ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย รวมทั้งต้องลดสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในสมาคมฯ ลง เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวมาใช้ช่วยเหลือดูแลผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในบ้านพักฉุกเฉินของสมาคมฯ      

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี จึงมีความจำเป็นต้องเปิดระดมทุนเข้าองค์กรเพื่อใช้ในการดูแลและช่วยเหลือผู้หญิง เด็ก และผู้เข้าใช้บริการทุกคนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

เป้าหมายการระดมทุน 300,000 บาทเพื่อนำไปจัดสรรใช้จ่ายรายการดังนี้

• ค่ารักษาพยาบาล/เวชภัณฑ์ต่าง ๆ

• ค่ายานพาหนะ/ การดำเนินการช่วยเหลือ

• ค่าอาหาร (อุปโภค-บริโภค)

สิ่งของบริจาคที่บ้านพักขาดแคลน และรอคอยการสนับสนุนจากท่านผู้บริจาคผู้มีจิตศรัทธา

อาหาร (หมู ปลา ผัก ไข่ไก่ ผลไม้ นมผงเด็กยี่ห้อดูเล็ก สูตร1 และสูตร 2 นมกล่องรสจืด วุ้นเส้น เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว รสดี )

ของใช้ (ครีมนวดผมขวดเล็ก คัตตอนบัตของเด็ก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงขยะ ขนาด 30*40 และ 24*28)

วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้เป็นอาหารในบ้านพักเพื่อลดค่าใช้จ่าย (ปุ๋ยคอก / ปุ๋ยอินทรีย์ ดินปลูก ผ้ามุ้งคลุมแปลงผักเพื่อกันแมลงศัตรูพืช ฟางคลุมดิน สายยางรดน้ำผัก ยาว 10 เมตร ซ่อมพรวนดิน เมล็ดพันธ์ผัก เช่น ผักบุ้งจีน คะน้า พริก ถุงมือทำสวน สแลนกันแดดสำหรับต้นผักอ่อน อุปกรณ์ทำการเกษตรทั้งมือ 1 มือ2 ที่ยังใช้งานได้ - จอบ เสียม พลั่ว บุ๊งกี้ บัวรด ฯลฯ)

และตอนนี้มีความต้องการเครื่องตัดหญ้าแบบใช้แบตเตอรี่เพื่อประหยัดในการซื้อใช้น้ำมันผลกระทบทางสังคม

ผู้หญิงและเด็ก 60-100 คน ที่มาขอรับบริการจากบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ได้รับการดูแลในด้านต่าง ๆ

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้