บริจาค
Support Childline Thailand (สายเด็ก1387)
บริการทางสังคม
กรุงเทพมหานคร, Thailand
โครงการสิ้นสุด
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
มูลนิธิสายเด็ก1387 ให้บริการแก่เด็กทุกคนในประเทศไทยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มูลนิธิทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กทุกคนตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (CRC)
4,451บาท ที่ระดมทุนได้
7% จากทั้งหมด 60,000 บาท เป้าหมาย
10ผู้สนับสนุน
+8
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
ข้อความจากผู้จัด
มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของมูลนิธิสายเด็ก1387 เพื่อเด็กทุกคนที่ควรได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิสายเด็ก1387 ให้บริการแก่เด็กทุกคนในประเทศไทยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มูลนิธิทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กทุกคนตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (CRC) มี 3 แผนกด้วยกัน

1.Contact Center

เด็กๆสามารถติดต่อเราได้ทางสายด่วน1387 หรือทางแพลตฟอร์มอื่นๆเพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหา ขอความช่วยเหลือ เด็กๆ จะได้พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอย่างอิสระ โดยไม่มีการตัดสินบทสนทนากับเด็กๆนั้นว่าถูกหรือผิด หรือไปซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกและยังมีบริการ Outreach ที่เราจะสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เข้าไปเพื่อช่วยเหลือเด็กๆได้ทันที ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยกับเด็กอีกด้วย มีหลักการทำงานเหมือนกับ Childline ทั่วโลก สามารถประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐโดยตรง เพื่อทราบถึงปัญหาและเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป

2.เดอะฮับสายเด็ก

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไม่จำกัดเพศตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปีที่เป็นเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่เขตป้อมปราบกรุงเทพฯที่ตั้งของศูนย์ฯอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เด็กจะเดินทางมาจากทุกจังหวัดในประเทศไทยได้สะดวก มีที่พัก อาหาร 3 มื้อ ห้องสุขาและยารักษาโรค พร้อมกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบกศน.และยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของตน สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มเด็ก ผ่านกิจกรรม อาทิ การออกกำลังกาย ของเล่นเพื่อการศึกษา และเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ฯลฯ พัฒนาทักษะในการใช้ชีวิต สร้างการยอมรับและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

3.ทีมสื่อสาร

เราผลักดันนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็กในสังคมไทย เช่น ยุติการแต่งงานในเด็ก ได้แก่

- ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก (End coporal punishment)

- สิ่งBADล้อม (Right to have good environment)

- ล่วงละเมิดต้องแจ้ง(Sexual Abused,Report!) และ

- ขวัญเอ๋ยขวัญมา (MentalHelp) สร้างสื่อและลงพื้นที่ตามโรงเรียน ชุมชน เพื่อผลักดันปัญหาของเด็กและสร้างความตระหนักรู้

ผลกระทบทางสังคม

ร่วมสนับสนุนโครงการของเรา เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีพื้นที่ที่ปลอดภัย

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้