บริจาค
โครงการบ่มเพาะการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครทางด้าน “ศิลปะและการจัดการ”
การศึกษา
+ 2
เชียงใหม่, ประเทศไทย
โครงการสิ้นสุด
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
เราตั้งให้กิจกรรมเวิร์คชอร์ปที่เราจัดให้อาสาสมัครสามารถสร้างทักษะ องค์ความรู้ และแรงบันดาลใจ ให้กับตัวบุคคลที่เข้ามาเรียนรู้ ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาในด้านศิลปะวัฒนธรรมมากขึ้น
2,562บาท ที่ระดมทุนได้
2% จากทั้งหมด 100,000 บาท เป้าหมาย
9ผู้สนับสนุน
+7
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
ทีมงานยังขาดทุนในการจัดกิจกรรม คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ผ่านการสนับสนุนในส่วนของค่าอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อทำให้กิจกรรมเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับองค์กร

โครงการบ่มเพาะการเรียนรู้ให้แก่อาสาสมัครทางด้าน “ศิลปะและการจัดการ” ด้วยกิจกรรมและการอบรมเป็นเวลา 2 เดือน โดยอาสาสมัครได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลละครใบ้หรือ Chiang Mai Performing Arts Festival 2023

ผลกระทบทางสังคม

เรามุ่งหวังให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่สนับสนุนการเรียนรู้ทางศิลปะและสร้างโอกาสในสายอาชีพสร้างสรรค์ให้แข็งแรงและยั่งยืน

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้