บริจาค
เติม(เชื้อ)ไฟการศึกษา...เพื่อน้องชายขอบ
การศึกษา
+ 1
เชียงใหม่, ประเทศไทย
โครงการสิ้นสุด
+11
+10
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
ครูนอกบ้าน คือครูอาสาที่จะนำความรู้ที่ตนมีเข้าไปสอนเด็ก ๆ ในชุมชนห่างไกล สร้างแรงบัลดาลใจในการศึกษา และร่วมพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของเด็ก โรงเรียน ชุมชน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของการศึกษา
2,108บาท ที่ระดมทุนได้
4% จากทั้งหมด 50,000 บาท เป้าหมาย
14ผู้สนับสนุน
+12
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
ข้อความจากผู้จัด
ปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กที่อยู่ห่างไกล ชายขอบการศึกษานับแสนคน ที่ประสบความยากลำบากในการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสม ชวนเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตพวกเขาด้วยไปด้วยกัน
เกี่ยวกับองค์กร

โครงการครูนอกบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของ มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานฝาง จ.เชียงใหม่ เกิดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันของสังคมไทยเรานั้น ยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้องยังขาดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสม อยู่ขาดปัจจัยอื่น ๆที่เอื้อต่อการได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม

ฉะนั้นโครงการครูนอกบ้านจึงได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางสังคมเหล่านี้ โดยกิจกรรม จะมุ่งเน้นไปในการที่จะช่วยกันระดมกลุ่มคนซึ่งอยู่ในมุมต่างๆ ของสังคมที่มีโอกาสดีกว่าพวกเขาเหล่านั้น มาเป็น “ครูอาสา” เพื่อให้ได้เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนชนบทในพื้นที่เหล่านั้น

โดยครูอาสาจะนำความรู้ที่ตนมีเข้าไปสอนเด็กๆ เหล่านั้นที่ด้อยการศึกษา เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ และช่วยชี้ให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุก และมีสีสันให้เด็กๆ รู้สึกสนุกไปกับการศึกษา มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการศึกษาของเด็กๆ และมาช่วยเพิ่มให้กำลังใจคุณครูที่ประจำอยู่ที่นั้นว่ายังมีคนที่มีจิตใจอาสาเช่นเดียวกับพวกเค้าอยู่อีกทางหนึ่ง

ขณะเดียวกัน อาสาสมัครเองก็จะได้เรียนรู้ถึงปัญหาในด้านการศึกษาของเด็กเหล่านั้นว่ายังมีเด็กๆ อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดแคลนด้านการศึกษา ซึ่งถ้าสังคมเรานั้นมีคนที่มีจิตใจอาสา ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหาการก่อปัญหาให้กับสังคมได้ และนำไปสู่แนวทางในการคิดที่จะช่วยกัน และให้ความร่วมมือกันที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ ที่ด้วยโอกาสเหล่านี้ให้มีการพัฒนามากขึ้นอีกด้วย

ผลกระทบทางสังคม

เด็ก ๆ กว่า 200 คน ในชุมชนห่างไกล ทั้ง 4 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ , เชียงราย , แม่ฮ่องสอน ได้ความรู้ใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ จากครูอาสาต่างวัย ต่างอาชีพ และครูอาสายังร่วมพัฒนาพื้นฐานทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ โรงเรียน และชุมชน ผ่านการพัฒนา หรือสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ไฟโซล่าห์เซลล์ ถนน ฯลฯ ผ่านกิจกรรมค่ายอาสา ทั้ง 4 ค่าย ตั้งแต่ช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2566

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้