บริจาค
โครงการ “27 บาทของคุณ เพื่อความหวังของคนไร้ที่พึ่ง”
บริการทางสังคม
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
เรานำสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานลงมาหาประชาชนทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนไร้บ้าน แต่ทุกคนที่มีโอกาสเสี่ยงหรืออยู่ในถนนจะได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ ด้านอาหาร และให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
13,937บาท ที่ระดมทุนได้
2% จากทั้งหมด 500,000 บาท เป้าหมาย
55ผู้สนับสนุน
+53
19วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

27 ปี มูลนิธิอิสรชน

ทำงานช่วยเหลือเเละผลักดันสวัสดิการของ “เพื่อน” ในพื้นที่สาธารณะ เพื่อการเปลี่ยนเเปลงในระดับโครงสร้างอย่างมั่นคงต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยไม่เเบ่งชนชั้น

.

“มูลนิธิอิสรชน” เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่เล็งเห็นปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะ ที่ยังไม่ถูกเเก้ปัญหาอย่างจริงจัง เป็นสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนในปี พ.ศ. 2539 นำโดย “นที สรวารี” และเติบโตเป็นมูลนิธิอิสรชนเมื่อ ปี พ.ศ 2554 จากการระดมทุนของผู้มีน้ำใจในขณะนั้น

.

การดำเนินงานของมูลนิธิขับเคลื่อนด้วยการบริจาคของภาคประชาชนเป็นหลัก ทุกน้ำใจถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตั้งเเต่การเเจกอาหาร การเเจกสิ่งของที่จำเป็น การลงพื้นที่ปฎิบัติการเชิงลึกเพื่อเก็บข้อมูลสู่การให้ความช่วยเหลือรายบุคคล รวมไปถึงการผลักดันเเละเสนอนโยบายด้านสวัสดิการต่อภาครัฐ

เเม้ผ่านมากว่า 27 ปี ยังคงมีกลุ่มเพื่อนคนไร้ที่พึ่งอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้

โครงการ “27 บาทของคุณ เพื่อความหวังของคนไร้ที่พึ่ง” จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการหลักของมูลนิธิ ได้เเก่

1)โครงการ 1 อิ่ม 1 สะอาด

2)โครงการถุงปันสุข

3)โครงการปลูกปันอิ่ม

4)โครงการสุขภาวะข้างถนน เเละอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบทางสังคม

คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน 300-500 คน

กลุ่มคนที่เสี่ยงในพื้นที่สาธาณะบางส่วนจากกลุ่มคนไร้ที่พึ่งจะเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหางาน อาสาสมัครในการลงพูดคุยเก็บข้อมูล การช่วยเหลือส่งต่อรักษาพยาบาล การทำแผลดูแลเบื้องต้น การย้ายสิทธิการรักษา เป็นต้น จำนวนต่อสัปดาห์ประมาณ 30-50 คน

กลุ่มอาสาสมัครที่สนใจมาเรียนรู้ร่วมกันสัปดาห์ละไม่เกิน 5-10 คน

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้