บริจาค
ร่วมบริจาค “โครงการอาหารเพื่อน้อง” มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต
สุขภาพ
+ 4
เชียงราย, ไทย
โครงการสิ้นสุด
+6
+5
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
โครงการสมทบทุนสำหรับช่วยเหลือ อุดหนุน ค่าอาหารเด็กๆ ภายในมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต
24,270บาท ที่ระดมทุนได้
48% จากทั้งหมด 50,000 บาท เป้าหมาย
11ผู้สนับสนุน
+9
0วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี 1x
ข้อความจากผู้จัด
เป็นโครงการที่สนับสนุนค่าอาหารเด็กด้อยโอกาศที่อาศัย และเรียนภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ จำนวนกว่า 467 คน โดยต้องการเงินอุดหนุนค่าอาหารทั้งหมด 3 มื้อ ซึ่งปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชึวิต เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กๆ ที่โดนทำร้ายจากสภาพสังคมที่ย่ำแย่ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงก่อตั้งโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนเด็กๆ ให้มีการศึกษาพร้อมทั้งที่พักพิงอาศัย

การเกิดวิกฤตการณ์ Covid -19 ทำให้ทางมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ขาดงบประมาณในการช่วยเหลือ อุดหนุน และดูแลเด็กๆ ทางมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำ “โครงการอาหารเพื่อน้อง” เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายค่าอาหารเด็กด้อยโอกาศ ที่อาศัยและเรียน ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ จำนวนกว่า 467 คน อายุระหว่าง 2-16 ปี มีค่าใช้จ่ายค่าอาหาร เดือนละ 1,800 บาท/คน และค่าของใช้ส่วนตัวประจำวัน เดือนละ 300 บาท/คน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ดูแลเด็กจนจบการศึกษา และมีวุฒิภาวะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตั้งแต่เนสเซอรรี่ - มัธยมศึกษาปีที่ 3

ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทั้งหมด ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดระดมทุนบนแพลตฟอร์มกับทาง Cheewid เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้สนับสนุนได้มีส่วนช่วยเหลือเด็กๆ

โดยเงินระดมทุนจำนวน 50,000 บาท จะนำไปเป็นค่าอาหารประจำวันและสวัสดิการของใช้ส่วนตัว ให้แก่เด็กจำนวน 467 คน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- 25,000 บาท จะนำมาซื้อวัตถุดิบในการใช้ทำอาหาร **ในแต่ละวันจะต้องจัดซื้อข้าวสาร 3 กระสอบ ๆ ละ 900 บาท และผัก 100 กิโล กิโลละ 20 บาท เท่ากับ 4,700 บาท/วัน

- 25,000 บาท จะนำไปซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ส่วนตัวในชีวิตประจำวัน

ผลกระทบทางสังคม

“โครงการอาหารเพื่อน้อง” มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ช่วยสนับสนุนค่าอาหารประจำวัน และสวัสดิการของใช้ส่วนตัวเป็นเวลาจนกว่าเด็กจะจบการศึกษา และมีวุฒิภาวะสามารถข่วยเหลือตนเองได้ ตั้งแต่ เนสเซอรรี่ - มัธยมศึกษาปีที่ 3

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้