บริจาค
โครงการ 1บัตร 1สะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดี
บริการทางสังคม
+ 2
กรุงเทพมหานคร, ไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
การเข้าถึงน้ำสะอาด ไม่ควรเป็นเรื่องยาก รู้หรือไม่ในปัจจุบันการเข้าถึงน้ำสะอาดในสังคมนั้น ยังคงไม่ทั่วถึงและยังคงเป็นเรื่องยาก สำหรับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะ “คนไร้ที่พึ่งในที่สาธารณะ”
440บาท ที่ระดมทุนได้
0% จากทั้งหมด 80,000 บาท เป้าหมาย
7ผู้สนับสนุน
+5
253วันคงเหลือ
หากแคมเปญไม่ถึงเป้าหมายการระดมทุน จะเกิดอะไรขึ้นกับการบริจาค?
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

จากการทำงานของมูลอิสรชน เราได้เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง

จึงได้ทำการสำรวจปัญหาและพบว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ร่างกายและการดำเนินชีวิตคือเรื่องของ“น้ำ”

ไม่ใช่เฉพาะ น้ำสะอาด ในการบริโภค

แต่การเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคนั้นกลับยากกว่า

‼️เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดในการชำระล้างร่างกายส่งผลต่อความสะอาด

‼️เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดส่งผลต่อสุขภาวะทางร่างกายและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

.

ดังนั้นเราจึงต้องการช่วยเหลือและสะท้อนปัญหาเรื่อง“น้ำสะอาด”

ที่ซุกซ่อนอยู่ในสังคมเมือง ผ่าน ”โครงการ 1บัตร 1สะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดี“

✅สนับสนุนคูปองอาบน้ำเพื่อคนไร้ที่พึ่ง

✅สนับสนุนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาด

✅สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวทางด้านความยั่งยืน

ในการเข้าถึงน้ำสะอาดและมีสุขภาวะที่ดี(SDG3,SDG6)

.

เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการด้านสังคมด้านความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงในคนทุกกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่า

“การเข้าถึงน้ำที่ดี คือสวัสดิการพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกัน”

คูปองห้องน้ำ คูปองละ 20 บาท มาร่วมแบ่งปันเป็นเจ้าภาพคูปองกันนะคะ

ผลกระทบทางสังคม

เราได้เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง

จึงได้ทำการสำรวจปัญหาและพบว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ร่างกายและการดำเนินชีวิตคือเรื่องของ“น้ำ”

ไม่ใช่เฉพาะ น้ำสะอาด ในการบริโภค

แต่การเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคนั้นกลับยากกว่า

‼️เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดในการชำระล้างร่างกายส่งผลต่อความสะอาด

‼️เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดส่งผลต่อสุขภาวะทางร่างกายและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลดการเกิดโรคระบาด ให้คนไร้บ้านได้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาวะทางกาย ลดการแพร่เชื้อ ไม่ขับถ่ายในที่สาธารณะ

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้