organization cover

วิชานอกเส้น

การศึกษา
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
+2
+1
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
วิชานอกเส้น คือองค์กรผู้ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ไร้ข้อจำกัดทุกประเภท เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุด
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
3การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4การศึกษาที่มีคุณภาพ
7พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
9อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
15ระบบนิเวศทางบก
16สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
1,300บาท ที่ระดมทุนได้
3ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี 1x
เกี่ยวกับองค์กร

วิชานอกเส้น คือองค์กรผู้ผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ไร้ข้อจำกัดทุกประเภท เพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะมันไม่มีเส้น

นอกจากนี้เรายังเป็นพื้นที่เปิดสำหรับเยาวชนและทุกคนที่อยากเรียนรู้ รวมถึงแสดงความสามารถที่นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการอีกด้วย

ผลกระทบทางสังคม

ตอนนี้เราได้สื่อสารกับเยาวชนและคนที่สนใจการเรียนรู้ไปแล้วกว่า 2 ล้านคนผ่านเพจ Facebook และ VDO ที่เราทำขึ้น แต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ เราจะจุดประกายแรงบันดาลใจให้กับทุกคนผ่านทางสื่อ ค่ายทำกิจกรรม โครงการ และ Community ของเรา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะร่วมกันพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนสังคมต่อไป

อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้