organization cover

มูลนิธิศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพสเตปส์

พัฒนาชุมชน
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
คัดลอกลิงค์ไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
0ผู้ติดตาม
สนับสนุนการพัฒนาบุคคลที่มีความพิการ ในด้านทักษะอาชีพ ความรู้วิชาการทักษะชีวิต ทักษะทางอารมณ์และสังคม และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน
ก่อตั้งเมื่อ 2019
สำนักงานใหญ่อยู่ที่ 71 ซ.สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กิจการเพื่อสังคม
เป้าหมาย SDGs
2ขจัดความหิวโหย
การบริจาคให้กับองค์กรจะใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไปและไม่ได้เจาะจงเฉพาะโครงการ
0บาท ที่ระดมทุนได้
0ผู้สนับสนุน
การลดหย่อนภาษี ไม่ได้
เกี่ยวกับองค์กร

มูลนิธิศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพสเตปส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2019 เป็นศูนย์​ฝึกทักษะอาชีพและร้านกาแฟในกรุงเทพมหานครและภูเก็ต เพื่อให้เยาวชน (ซึ่งบางส่วนเป็นผู้มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้) ได้รับทักษะที่จำเป็นที่จะนำไปสู่สายอาชีพ นักบำบัดของเราทำงานร่วมกับชุมชนในวงกว้างเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน จุดมุ่งหมายหลักคือการช่วยให้ทุกคนสามารถมีชีวิตที่มีเป้าหมายและความภาคภูมิใจ

แมกซ์ ซิมป์สัน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพสเตปส์ มีพันธกิจที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับผู้ฝึก ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจ โรงเรียน องค์กร หรือบุคคลต่างๆ ทั่วประเทศไทย และนำผลกำไรทั้งหมดกลับไปลงทุนในองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนและเติบโต เพื่อให้ชุมชนของผู้ที่เราทำงานด้วยนั้นสามารถได้รับโอกาสที่พวกเขาสมควรได้รับSteps Community was established in 2019. It serves as a vocational training center and a coffee shop located in Bangkok and Phuket. Its mission is to provide youths (some of whom have learning differences) with the necessary skills for their careers. Our therapists work with the wider community to support children and youth. The main goal is to help everyone live a life full of purpose and pride.

Max Simpson, the founder of the Steps Community, has a mission to create a bright future for trainees and to inspire businesses, schools, organizations, or individuals throughout Thailand. He is committed to reinvesting all profits back into the organization to create sustainability and growth. This approach ensures that the communities we work with have the opportunities they deserve.

ผลกระทบทางสังคม
  • จำนวนผู้ฝึก 37 คน
  • จำนวนกาแฟที่เสิร์ฟ 51,536 แก้ว
  • ผู้เรียนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จะได้รับโอกาสด้านประสบการณ์ทำงาน หรือฝึกงานในสถานที่ทำงานจริง เพื่อเตรียมตัวสู่โลกของการทำงานในอนาคต เราเชื่อในการสั่งสมประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายก่อนตัดสินเลือกทางใดทางหนึ่ง เรามีสายงานหลายประเภท เช่น การทำงานในออฟฟิศ งานออกแบบเว็บไซต์ การดูแลสัตว์ งานในร้านกาแฟ ร้านอาหารและโรงแรม  • Number of trainees: 37 people
  • Number of coffees served: 51,536 cups
  • Learners over 18 years of age will have the opportunity for work experience or internships in real workplaces to prepare for their future careers. We believe in gaining diverse work experiences before deciding on a specific career path. We offer various job opportunities such as office work, website design, animal care, and jobs in coffee shops, restaurants, and hotels.
อัปเดต
ยังไม่มีการอัพเดทในขณะนี้